Joodse feesten

Wanneer je een vakantie in Israël boekt, is het leuk om meer te leren over de Joodse cultuur. Een belangrijk onderdeel van die cultuur zijn de Joodse feesten, met ieder een unieke betekenis. Met een beetje geluk valt een van die feesten precies tijdens je vakantie in Israël, zodat je dit bijzondere gebeuren van dichtbij kan meemaken. Lees hier meer over de Joodse feesten in Israël!

Vakantie Israël boeken? Bekijk de aanbiedingen van Tui!

Rosj Hasjana en Jom Kippoer

Rosj Hasjana is het Joodse Nieuwjaar dat twee dagen duurt, het valt meestal in september of oktober. Na Rosj Hasjana komt Aseret Jemei Tesjoeva, de tien dagen van bezinning. In deze tien dagen wordt er in Israël nagedacht over de zonden die in het afgelopen jaar gedaan zijn, de dagen staan in het teken van berouw. De Joden sturen elkaar kaarten met gelukwensen. Ook wordt er op de ramshoorn, de sjofar, geblazen.

Pesach, Joodse feesten, vakantie in Israël

De tiende dag van deze periode heet Jom Kippoer, de Grote Verzoendag. Op Jom Kippoer wordt gevast en gevraagd om vergeving, aan God en aan medemensen. Iedereen verzoent zich dus met elkaar. Het Kol Nidree-gebed wordt uitgesproken in de synagoge, waarin spijt wordt betuigd. Je hebt geluk als je dit kan meemaken tijdens je vakantie in Israël!

Pesach

Bij Pesach, het Joodse Paasfeest, wordt de uittocht uit Egypte herdacht. Pesach valt meestal in maart of april. Het volk van Israël leefde lange tijd als slaven bij de Egyptenaren, totdat God ze hieruit bevrijdde. Pesach duurt zeven dagen en het begint op Sederavond. Op Sederavond wordt het verhaal van de uittocht uit Egypte verteld. Op deze avond stellen de kinderen vier vragen waarover verhalen worden verteld. De hele week is alleen het eten van ongerezen brood, matzes, toegestaan. Ook wordt het hele huis schoongemaakt zodat er nergens restjes gist en gerezen brood te vinden zijn.

Chanoeka, Joodse feesten, vakantie in Israël

Chanoeka

Chanoeka staat ook wel bekend als het Lichtenfeest, dat wordt gevierd in de donkere dagen van december. Wanneer je dit kan meemaken tijdens je vakantie in Israël raak je gegarandeerd onder de indruk. Tijdens Chanoeka wordt de herinwijding van de tempel herdacht, die verontreinigd doordat er Griekse goden werden gediend. De tempel werd gereinigd door met niet-ontheiligde olie een kandelaar aan te steken. Het beetje olie was maar genoeg voor een dag, maar bleef acht dagen branden. Dit wordt het wonder van Chanoeka genoemd. De Joden steken vandaag de dag op de Chanoekia, de 8-armige kandelaar, iedere dag een kaarsje aan.

& Olives Travel

De reisorganisatie & Olives Travel is een typische Israël specialist met veel ervaring (45 jaar). & Olives Travel organiseert verschillende type reizen, zoals zonvakanties, flydrives, stedentrips en rondreizen. Ook is het mogelijk om zelf een reis samen te stellen. Boek je reis naar Netanya met 7 Olives Travel!

Poerim

Poerim, Lotenfeest, Joodse feesten, vakantie in IsraëlHet Poerimfeest wordt ook wel het Lotenfeest genoemd en valt een maand voor Pesach. Het feest van ‘het lot uit de loterij’ komt uit het Bijbelboek Esther. Koningin Esther redde het volk van Israël van een massamoord tijdens de Perzische ballingschap. Ze kwam erachter dat Haman, de eerste minister, de Joden wilde uitroeien door een wet. Haman ging loten op welke dag hij dit wilde doen. Koningin Esther vertelde het de koning. Die werd woedend en maakte deze wet van Meden en Perzen ongedaan. Deze uitgelote doemdag werd voor de Joden dus een feestdag. Traditioneel wordt er voorgelezen uit het Bijbelboek Esther, geld aan goede doelen gegeven, mensen verkleden zich en er wordt een feestmaal gegeten met familie.

Sjavoeot

Sjavoeot betekent Wekenfeest en wordt 50 dagen, dus 7 weken, na Pesach gevierd. De Joden herdenken dan dat ze 50 dagen na de uittocht uit Egypte de tien geboden kregen. Mozes ontving deze op de berg Sinaï. Daarom wordt Sjavoeot ook wel Matan Torah genoemd, de gift van de Torah. Tijdens Sjavoeot staat het leren van de Torah centraal. Ook wordt er gelezen uit het Bijbelboek Ruth, want van oudsher heeft het feest ook te maken met de oogst. Daarom wordt Sjavoeot ook wel het Feest van de Eerstelingen genoemd, het is dan gebruikelijk om de eerste en beste vruchten van de oogst in Israël te offeren. Ook wordt er melk gedronken door de voedende kracht, net als de Torah heeft.

Vier de Joodse feesten mee tijdens je vakantie in Israël

Boek je reis

Soekkot

Soekkot, Loofhuttenfeest, Joodse feesten, vakantie in Israël

Soekkot is het Loofhuttenfeest dat 7 dagen duurt, het valt meestal in september of oktober. Tijdens Soekkot wordt herdacht dat het Joodse volk 40 jaren in de woestijn leefde. Het volk van Israël woonde toen in hutten die gemaakt waren van palmtakken. De Joden bouwen tijdens het Loofhuttenfeest hutten in hun achtertuin, waarin ze die week leven en verhalen vertellen over het leven in de woestijn. Soekkot is een vreugdevol feest, dat zal je zeker merken tijdens je vakantie in Israël. Het Loofhuttenfeest wordt afgesloten met Sjemini Atseret, het Slotfeest. Dit betekent ‘de achtste dag van het samenkomen’. Op Sjemini Atseret wordt gebeden om regen en om een vruchtbaar jaar voor Israël.

Simchat Torah

Meteen na Soekkot wordt het Simchat Torah gevierd in Israël, het feest van de vreugde der wet. Tijdens dit vrolijke feest wordt God gedankt voor het geven van de Torah, de wetten. Er wordt veel uit de Torah gelezen en tijdens sommige vieringen wordt de Torah versierd en rondgedanst. Een bijzondere ervaring tijdens je vakantie in Israël!

photo by: joodsactueel, Harrington, RadRafe

Israël vakantie boeken? Vergelijk de beste reisorganisaties!

Vergelijk reisbureau’s